showcase

Primal Therapie - Holland

Inhoudsopgave
Primal Therapie - Holland
Pagina 2
Alle pagina's

Aan ieder kind wordt al van jongs af aan van alles doorgegeven: ouders, familie, leraren en de samenleving leren ons gedrag aan. Dat weerhoudt ons om op te groeien vanuit onze essentie. Bela Dubbelman deelt een op Osho's gedachtegoed gebaseerde methode om van die conditioneringen af te komen.


Conditionering is aangeleerd gedrag dus eigenlijk alles wat "niet echt" is in ons. Iedereen heeft ermee te maken. Conditionering voedt alles wat vals is in ons en creëert onze persoonlijkheid. Die houdt op zijn beurt ons weer weg van het echte, essentiële en ware in ons, de plek in onszelf waar we ons thuis voelen. Deze 'valse overtuigingen' uit onze jeugd werken door de lagen van onze persoonlijkheid en manifesteren zich meestal als onze zelfvernietigende gedragingen, verslavingen, en relatieproblemen.
Om van conditionering af te komen verzorgt Bela Dubbelman in Centrum Djoj het de-conditioneringsprogramma, de Primal Deconditioning Intensive (PDI). Dit is een therapeutisch programma, op basis van het gedachtegoed van Osho, dat werkt op onze basisconditionering die in de eerste zeven jaar van ons leven ontvangen werd. Onbewust vormde dit de blauwdruk van wie we worden als een volwassene. Bela: "We gebruiken bij PDI verschillende technieken om ons opnieuw te verbinden met het gezonde en levende kind in ons, zodoende het vrij te maken van de hypnose van het verleden. Uiteindelijk is het mediteren op een dagelijkse basis dat maakt dat we ongeïdentificeerd blijven van onze verwondingen, met behoud van een gezonder en vervuld leven in dit huidige moment."

Wat is dat innerlijk kind?
"Het innerlijk kind in ons vertegenwoordigt het meest sensitieve en kwetsbare deel in ons. Als we ons kunnen verbinden met dit deel, opent en verbindt het ons met wie we werkelijk zijn en de essentiële kwaliteiten die we met ons meebrengen in dit leven. Als we hiervan gewaarzijn, met meditatie bijvoorbeeld, geeft het ons een gevoel van thuiskomen in ons zelf en in verbinding te zijn met het grotere om ons heen. Vaak wordt dit verwoord als ons Zelf of Being."

Waarover gaat dat de-conditioneren?
"De-conditionering is bovenal de verantwoordelijkheid nemen voor alles wat je op dit moment in je leven ervaart. Door deze eerste stap te zetten, die meteen ook de meest belangrijke is, verander je letterlijk de richting voor het zoeken van een oplossing van je "probleem". Je gaat ervaren dat problemen "zelf gecreëerd" zijn en dat er op een diep innerlijk niveau zich van alles voordoet waarvan we, als we dat willen, bewust kunnen worden. Dit bewust worden is uiteindelijk waarvoor het spel dat we leven noemen, in dienst staat. Je leert dat de oplossing in jezelf zit en niet in anderen of je omgeving. En dat geeft een enorme vrijheid om je leven te leven zoals je dat wilt."

Hoe kom je van een conditionering af?
"Door dus verantwoordelijkheid te gaan nemen voor je eigen leven. Maar voor je daar bent, moet het gekwetste/gewonde deel in je herkenning en bevestiging krijgen. Zodra je zelf zorg gaat dragen voor dit gekwetste/gewonde deel in je, dat een onderdeel is van je innerlijk kind, moet je eerst helder krijgen wat van jou is en wat je hebt aangenomen over jezelf van anderen. Alleen dan kan je het "teruggeven" aan diegene van wie je het ooit eerder hebben aangenomen. "

Is PDI is een vorm van rebirthen?
"Nee, het is een therapeutisch proces. Maar het wordt vaak ervaren als opnieuw geboren worden. Het helpt je om opnieuw in je kracht te komen, wat inderdaad met heftige emoties gepaard kan gaan. Je geeft uiting als een volwassene aan alles wat je als een kind niet kon, of niet mocht, en daardoor moest onderdrukken. Iedere onderdrukte emotie laat een herinnering achter in ons systeem. Je houdt als het ware een grote schoonmaak op een geestelijk en lichamelijk niveau waardoor je weer vrij kunt zijn in wie en wat je bent."

Wat is jouw rol daarbij?
"Als begeleider zorg ik dat iedereen zich veilig kan voelen om onderdrukte patronen, gedragingen, in het licht te brengen, door een veilige omgeving te creëren zodat heling kan plaats vinden. Geheimhouding van alles wat gedeeld wordt maakt daarvan deel uit. Ik support deelnemers om kritisch te kijken naar alles wat tot nu toe "waar" is voor hen."

Voor wie is PDI nuttig?
"PDI is een cursus voor volwassenen en nuttig en relevant voor iedereen die zijn of haar leven in eigen hand wil nemen en zich niet langer wil laten beperken door belemmerende overtuigingen. PDI is niet noodzakelijk een beginnerscursus. Omdat primal met je basisovertuigingen werkt kan het een immense verandering bewerkstelligen in je leven, je kunt dan denken aan je levensdoel, je meningen, werk, relaties en je leven in het algemeen."

Heb je zelf iets gedeconditioneerd?
"Ik deed mijn eigen primal proces in 1996. Sinds die tijd ben ik voortdurend betrokken geweest met dit werk; als deelnemer, helper, assistent en nu als begeleider/therapeut. Het heeft mijn leven 180 graden gedraaid omdat hoe ik nu mijn leven leef, ik indertijd in mijn wildste dromen niet had kunnen vermoeden. Alles wat ik nu leef had geeneens een "bestaan" in de tijd dat ik primal deed, het heeft zeer zeker bijgedragen dat ik opnieuw in aanraking kwam met mijn eigen waarheid. Iets waar ik indertijd compleet van afgescheiden was. Dit werk heeft er uiteindelijk toe bijgedragen dat ik me iedere keer opnieuw kan verbinden met mijn pure zelf en alles aanga wat nodig is om daar mee in verbinding te blijven."

[fotobijschrift:]
Bela Dubbelman: "Het heeft mijn leven 180 graden gedraaid..."

 



TOPLINK