showcase

Adem Alchemie

       Verken en bevrijd je van emotionele en mentale patronen, gebruik makend van je adem als een opening naar je onbewuste.

       Als we ons meest basale levensondersteunende systeem "adem" onderzoeken ontdekken we dat we meestal oppervlakkig ademen en maar een klein percentage van de totale capaciteit van onze longen gebruiken.

       Vanaf onze kindertijd leren we onze adem te beperken en onze levensenergie te onderdrukken om te voldoen aan, wat we denken, wat van ons wordt verwacht. Dit vormt spanning in het lichaam, onderdrukt onze gevoelens en stopt onze natuurlijke stroom van levensenergie en creëert onbewuste gedragspatronen.

       Door onze natuurlijke manier van ademen te herontdekken, kunnen we ontspannen en ons zelf accepteren. Deze acceptatie is de voedingsbodem voor het vreugdevol vieren van het leven en een breder bewustzijn.

TOPLINK