showcase

Open je Hart voor je Innerlijk Kind

       Ooit zijn we allemaal geboren als een Buddha, precies zoals jij moest zijn; uniek, waardevol, prachtig en vooral om van te houden.

       Ieder van ons wordt in dit leven uitgedaagd om dat wat al is – de Buddha - bewust te maken. Vanaf het moment dat we worden geboren worden wij uitgedaagd door normen, waarden en conditioneringen.

       Gedurende de tijd dat we opgroeien komt er een moment dat we door deze beproevingen gaan geloven dat we zijn wat ons voorgespiegeld wordt.

       Open je Hart is een reis naar dat kwetsbare deel in ons dat we moesten beschermen in onze kindertijd omdat we niet werden teruggespiegeld in onze Buddha natuur.

TOPLINK