showcase

Info

Sessies:

Online individuele- en/of koppel Skype sessies. Voor een afspraak kun je mailen naar Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.

Tarieven:

    • 60 minuten                                                          € 85
    • 90 minuten                                                          € 95
    • 120 minuten (koppel sessie)                               € 130

 

Cursussen:

Als je geïnteresseerd bent om dit werk te organiseren in je eigen land, voel je vrij om contact op te nemen en inlichtingen te vragen over de mogelijkheden hiervan.

 

PayPal en Bank Gegevens: worden verstrekt met de afspraak bevestiging.
Kamer van Koophandel - Nederland: registratie nummer 20140184
BTW Identificatie Nummer: NL001486088B29
Aangesloten bij: CAT - Collectief Alternatieve Therapeuten

 

Wkkgz - Klachtrecht en tuchtrecht

Ik val als CAT-collectief therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/

Ik werk als CAT-collectief therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/

gat 2019
 

Nieuwe Europese privacywet
Per 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. Daardoor is de privacy in alle landen van de EU gelijk. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) komt dus in plaats van de oude Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) deze schrijft voor dat zorgverleners medische dossiers goed beveiligen. Zij moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat alleen bevoegde personen toegang hebben tot het dossier van een patiënt.
In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waaraan je, als therapeut, moet voldoen omdat je gegevens vastlegt in cliëntendossiers.

UW PRIVACY
Ter ondersteuning van een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, aantekeningen maak en deze bewaar in een (digitaal) dossier. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Bewaartermijn
Deze hieronder genoemde gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst (WGBO) wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Rechten van cliënten
De rechten van cliënten bij hun medisch dossier staan deels in de WGBO, deels in de Wbp. Cliënten hebben het recht hun medisch dossier in te zien en om correctie, aanvulling of vernietiging van hun dossier te vragen.

Wat wordt precies bewaard
Uw dossier bevat aantekeningen over uw persoonlijke gegevens, gezondheidstoestand en korte aantekeningen van de datum en het verloop van de uitgevoerde behandelingen. Voor cursussen bestaat dit uit het vragenformulier en eventueel aanvullende vragen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen, indien nodig, die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij uw (andere) therapeut of huisarts.

Wie ziet wat
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Wanneer een cursus wordt georganiseerd in het buitenland, en vertaling is noodzakelijk, heeft de organisator en vertaler toegang tot gegevens en zij werken onder een vooraf ondertekende onderlinge geheimhoudingsplicht.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
1.    Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
2.    Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
3.    Een beperkt deel van de gegevens uit uw dossier kan gebruikt worden voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
4.    De factuur wordt indien nodig overlegt met mijn belastingadviseur voor het doen van de jaarlijkse belastingaangifte en een eventuele belastingcontrole.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

 

 

 

TOPLINK